PGD MULJAVA

PGD MULJAVA

PGD Muljava je bilo ustanovljeno leta 1924. Gasilska dejavnost na Muljavi se v dolgoletnem delovanju prepleta tudi z družabnim življenjem na Muljavi, saj gasilci sodelujejo na vseh večjih prireditvah v kraju in dogodkih.

PGD Muljava je eno izmed 17 delujočih gasilskih društev v Gasilski zvezi Ivančna Gorica. Društvo organizacijsko sodi v sektor Stična, uvrščeno je v I. kategorijo društev, za katere je značilno, da imajo najmanj 12 operativnih članov in so sposobna samostojno zagotavljati varnost pred požarom in naravnimi nesrečami.

Trenutno poteka gradnja novega gasilskega doma, gradnja je v fazi zaključnih del. Potrebno je urediti še okolico in notranje opremiti dom, kateri bo ponosno služil gasilcem na Muljavi.

Pomembne prelomnice v delovanju PGD Muljava.

1924 – ustanovitev gasilskega društva

1924 – prva uprizoritev članov društvene gledališke skupine igre Deseti brat

1927 – nakup ročne vprežne brizgalne Smejhal

1929 – izgradnja gasilskega doma

1940 – nakup in prevzem  nove motorne brizgalne Ilo

1963 – nakup prvega rabljenega gasilskega vozila Opel Blitz

1972 – nakup in prevzem novega terenskega vozila Jeep z avtoprikolico

1972 – nakup in prevzem nove motorne brizgalne Ziegler

1977 – preureditev obstoječega gasilskega doma; izgradnja sejne sobe, stolpa in montaža         električne sirene

1981 – nakup Tomosovih motornih brizgaln

1984 – nakup in prevzem novega kombiniranega gasilskega vozila IMV

1991 – preureditev gasilskega doma, vzidava večjih krilnih vrat, poslikava pročelja gasilskega    doma s sliko Sv. Florijana

1997 – nakup avtocisterne Steyr 590, GVC 16/20, rabljeno vozilo iz Avstrije

2003 – 2009 – nakup sodobne gasilske opreme po tipizaciji GZS

2010 – nakup novega vozila Volkswagen transporter 4 Motion, GVM – 1 (prevzem 2011)

2013 – nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer Fox 3

2013 – nakup zemljišča za izgradnjo gasilskega doma

2014 – urejanje dokumentacije za izgradnjo novega gasilskega doma

2014 – praznovanje 90 – letnice PGD Muljava

2015 – začetek gradnje novega gasilskega doma na Muljavi

 

Gasilsko-drustvo-6 Gasilsko-drustvo-5 Gasilsko-drustvo-4 Gasilsko-drustvo-3 Gasilsko-drustvo-2