Turistično društvo Muljava

Turistično društvo Muljava deluje od leta 1983. Društvo aktivno sodeluje pri turistični ponudbi kraja in ponudbi občinske turistične zveze ter občine Ivančna Gorica. Turistično društvo pa ni dejavno le na turističnem področju, ampak sodeluje pri organizaciji najrazličnejših vrst prireditev, aktivno je tudi pri izobraževanju, promociji in urejanju kraja, vzdrževanju kažipotov in tudi samih pešpoti, ki vodijo skozi naše kraje. Društvo organizira vsakoletne čistilne akcije in sodeluje pri izvedbi prireditev, kot so Svetovni dan turizma, obletnica muljavske bitke, Poklon rojaku, Jurčičeva pot …

Za svoje delovanje je TD Muljava v preteklosti prejelo številna priznanja in pohvale Občine Ivančna Gorica in Občinske turistične zveze. Na nacionalnem nivoju je društvo prejelo laskavo nagrado Turistični nagelj, dvakrat pa so prejeli tudi nagrado, ki jo podeljuje Turistična zveza Slovenije in se uvrstili med prve tri najbolj urejene manjše turistične kraje v Sloveniji. Člani TD Muljava s svojim delovanjem neposredno krepijo zavest med krajani Muljave o pripadnosti kraju in gostoljubnosti domačinov.