Etnološka zbirka Nose

Na Bojanjem vrhu, v razpotegnjeni dolenjski vasici sredi valovitega kraškega sveta, so pod značilnim kozolcem toplarjem, v njegovi okolici in v bližnji kašči na ogled številni etnološki predmeti iz zbirke Štefana in Anice Nose. Zbirko sestavljajo predmeti in orodja, ki so bili v uporabi od druge polovice 19. stoletja do začetka druge polovice 20. stoletja.

Etnološka zbirka Nose, Ivančna Gorica

Bojanji Vrh 1 b, 1295 Ivančna Gorica

T: +386 41 429 491

E: stefan.nose@slo-kabel.si

Etnološka zbirka Nose je začela nastajati na pragu novega tisočletja. Staro kmetijsko in obrtniško orodje se je moralo tekom desetletij umikati sodobni mehanizaciji in je počasi propadalo. Ob pogledu na izginjajočo slovensko dediščino, se je prebudila želja po njeni ohranitvi. Prvi predmeti v zbirki so bili iz domačih vasi oskrbnikov zbirke, kasneje pa sta jih odkupovala po bližnjih okoliških vaseh, nekaj pa so jih k njim prinesli ljudje sami, da bi jih ohranili pred uničenjem…
Junija 2002 sta Anica in Štefan Nose na Bojanjem Vrhu, razpotegnjeni dolenjski vasici sredi valovitega kraškega sveta, postavila toplar, simbol slovenske identitete. Pod njim in ob njem sta razstavila številne predmete in orodja, ki so služila našim prednikom pri delu na polju in v hlevu, gospodinjam v črnih kuhinjah ter drugih domačih opravilih. Med razstavljenimi predmeti so tudi razna orodja, ki so jih uporabljali v domači obrti in rokodelstvu. Zbirka se je večala in zaradi pomanjkanja prostora sta leta 2008 postavila kaščo. V njej so dobili prostor razni eksponati, ki ponazarjajo, čemu so služili ti objekti nekoč.
Etnološka zbirka je plod dolgotrajnega zbiranja in restavriranja, predvsem pa ljubezni do naše kulturne dediščine. Skozi zbirko lahko pokukamo v preteklost in občutimo, kako težko, a tudi lepo je bilo življenje na kmetijah še ne tako dolgo nazaj. Z zbiranjem bova nadaljevala in skušala rešiti pred propadom čim več orodij in pripomočkov, ki so lep spomin na življenje naših prednikov.
KMETIJSKO ORODJE:
– orodje in stroji, ki so služili za obdelavo polj: ralo, leseni in železni plugi, osipalniki, prekopalniki, lesene brane ter veliko drugega ročnega orodja,
– orodja in stroji za pripravo krme za živino: kosa, grablje, kosilnica za konjsko vprego, obračalnik, zgrabljalnik,
– pripomočki in stroji za mlatenje in čiščenje žita, cepci, ročna mlatilnica, mlatilnica na motorni pogon, reta, rešeto, pajkelj, čistilnica za žito.
OBRTNIŠKO IN ROKODELSKO ORODJE:
Razstavljeno je razno orodje, ki so ga uporabljali obrtniki in rokodelci pri svojem delu v raznih domačih obrteh, kot so: krojaštvo, čevljarstvo, mizarstvo, sadjarstvo, tesarstvo, kovaštvo.
GOSPODINJSKI PREDMETI:
Zbirko sestavljajo predmeti in pripomočki, ki so jih v 19. in 20. stoletju uporabljali pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu: lončena in litoželezna posoda, mlinčki za kavo, pražilec za kavo, pinja, likalniki, razna svetila, košare, jerbas in drugi predmeti.
DRUGI PREDMETI V ZBIRKI:
V zbirki se nahajajo še: komati za vprego konj, enojni jarm, dvojni jarm, telenge, trlica za lan, mernik, bedenj – košara za shranjevanje semena, kolovrat, motovilo in še vrsta drugih predmetov, vrednih ogleda.