Kdo so bili rokovnjači?

Časovno je zgodba postavljena v začetek 19. stoletja, v čas Napoleonovih vojn in Ilirskih provinc. Na Kranjskem so do takrat oblast vršili podaniki Avstrijskega cesarstva in sam začetek zgodbe prikazuje menjavo teh dveh oblasti.


Josip Jurčič, Janko Krsnik: ROKOVNJAČI  

Krajevno se zgodba odvija v Kamniku in bližnji okolici. Za to območje je bilo v tistih časih znano močno rokovnjaško združenje, ki je bilo dobro organizirano. Sestavljeno je bilo iz vojaških ubežnikov, v svojih vrstah so imeli ženske, starejše… Izvajali so drzne roparske pohode. Njihov znak je bil na brinovem ognju posušena otroška roka.

V ta okvir je vtkana za Jurčiča značilna analitična zgodba Nandeta pl. Basaja, pozneje Groge, ki je zaradi nesrečnih okoliščin postal rokovnjaški vodja. V organiziranem ropu na francoske blagajne se mu pokaže priložnost za maščevanje nad človekom, ki mu je podtaknil denar, da so ga po nedolžnem obsodili in vtaknili v vojake.

Seveda ne gre brez ljubezni – križali sta se Nandetova pot in pot Polonice, mladega dekleta s trdnega kmečkega grunta. Torej – prepletajo se zgodbe vseh družbenih stanov takratnega časa. Rokovnjači pa so odpadniki, med njimi uporniki proti prisilnemu naborništvu, proti nepravičnemu družbenemu redu in proti izkoriščanju prebivalstva.

Uprizoritev pusti gledalca v rahli negotovosti, kako se je končala življenjska pot Nandeta. Želi pa sporočiti, da je vsaka vojna nesmiselna in da v njej vedno najbolj trpijo preprosti ljudje.