Kraji v KS Muljava

Bojanji vrh (351 m nadmorske višine) je precej razpotegnjena vasica z gručastim jedrom pod gozdnatim Bojanskim borštom. Zahodno od vasi je razširjena dolina Višnjice. Ob rečici je zaselek Polje. Dva kilometra vzhodno od vasi pa je kapniška Zlata jama.

_lescevje

Leščevje (384 m) je sestavljeno iz več zaselkov na vzpetinicah nad dolino Lahkega potoka. V gozdu nad vasjo se skrivajo razvaline gradu Roje, ki ga je Josip Jurčič upodobil v povesti Grad Rojinje. Ne daleč stran v dolini pa je stal grad Kravjek, ki ga je Jurčič v Desetem bratu preimenoval v Slemenice. Grad Mačerole, ki je tudi nekoč stal v Leščevju, pa je Jurčič preimenoval v Polesek. V kraju je moč najti tudi manjši ribnik Laškovec in cerkvico svetega Janeza Krstnika imenovano Podbenek.

_mevce

Mevce (400 m) so gručasta vasica. Na severni strni je vzpetina Roje, pod Rojami izvira Korito. V bližnjem gozdu je kraška jama Zvenčena jama.

_male kompolje _velike kompolje

Male (318 m) in Velike Kompolje (320 m) sta vasici ob kolenu potoka Višnjica. Po dolinskih travnikih so požiralniki, ki so aktivni ob poplavah.

_muljava

Muljava (320 m) leži v prastarem naselitvenem prostoru Dolenjske, kar kažejo najdišča ob muljavski cerkvi. To področje je bilo naseljeno že v 3. oz. 4. stoletju našega štetja. Ime Muljave je v svet ponesel prvi slovenski romanopisec Josip Jurčič. Jurčičeva domačija je postala etnografski muzej na prostem. Poleg Jurčičeve domačije pa si na Muljavi lahko ogledate gotsko cerkev Marijinega vnebovzetja iz 15. stoletja s freskami Janeza Ljubljanskega in zlatim baročnim oltarjem.

_male vrhe _velike vrhe

Male (510 m) in  Velike Vrhe (504 m) sta vasici na planoti Polževo, ki se pri cerkvici Sveti Duh vzpne do nadmorske višine 630 metrov. Na Polževem je tudi smučišče. Skozi vasici pelje Jurčičeva pot, ki se razteza od Višnje gore do Muljave.

_oslica 

Oslica (340 m) je vas na pobočju nad dolinico Bajerji, po kateri teče potoček Brziček, ki je ponikalnica. V dolini so bili nekoč ribniki graduKravjek, kjer so gojili ribe in rake. V vasi je nekoč deloval tudi mlin.

_potok 

Potok pri Muljavi (318 m) stoji na pobočju med dolinama krajših ponikalnic Brziček in Ušivec. Slednji ponikne v vrtači v Dolu, Brziček pa ponika v bližnjih Rupah.

_trebez

 Trebež (345 m) je vasica, po imenu sodeč mlada krčevina sredi obsežnih gozdov južno od Sušice. Na južni strani je Golobovec, na severni pa teče Višnjica.

susica 

Sušica (330 m) je vas na severnem pobočju Golobovca (437 m), ki se dviga nad dolino Višnjice. Dolina je ob nalivih poplavljena. Vas vključuje tudi zaselka Štorovje in Žagar. V bližnjemgozdu so odkrili več prazgodovinskih gomil, na mnogih njivah pa tudi rimske grobove. V naselju stoji tudi podružnična cerkev svetega Štefana.