KULTURNO DRUŠTVO KRESNIČKA

Kulturno društvo Kresnička združuje likovno in galerijsko, fotografsko in literarno dejavnost. Najdaljšo tradicijo ima likovna dejavnost, ki nadaljuje delo skupine Krog, ustanovljene leta 1975. V društvu se imenitno prepletajo modrosti in izkušnje starejših članov z nadobudnostjo mlajše generacije, opremljene z novimi znanji in spoznanji. Kulturno društvo Kresnička deluje predvsem v prostorih na Jurčičevi domačiji in skupaj z muzejem bogati pestro kulturno dogajanje na Muljavi. V Galeriji Kresnička na Jurčičevi domačiji se skozi vse leto vrste številne delavnice, razstave in druge prireditve. Osrednji dogodek je tradicionalno delovno srečanje slikarjev zadnji vikend v mesecu maju – Ex tempore Muljava, v počitniških dneh pa se vrste poletne družinske ustvarjalne delavnice.

Člani literarne skupine pa se radi vračajo k svojemu vzorniku Josipu Jurčiču in vedno znova odkrivajo bogastvo literarne zapuščine. Prirejajo pa tudi predstavitve novih knjižnih del, večere avtorske poezije, delavnice … Društvo tradicionalno izvaja tudi evropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine.