Leto 2021 – Vseslovensko leto Josipa Jurčiča

Vstopili smo v leto 2021, ko se spominjamo 140-letnice smrti rojaka Josipa Jurčiča (4. 3. 1844 – 3. 5. 1881), pisatelja, pesnika in časnikarja ter avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat.

Leto 2021 zaznamujejo številne okrogle obletnice iz Jurčičevega življenja. Mineva 160 let odkar je Jurčič kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o beli kači in začel svoj uspešen in obširen ustvarjalni opus. Letos se spominjamo tudi 150-letnice Jurčičevega nastopa uredniške službe pri časniku Slovenski narod in 140-letnice začetka izhajanja Ljubljanskega zvona, ki ga je Jurčič zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom. Prav v Ljubljanskem zvonu je bil istega leta, že po Jurčičevi smrti, objavljen zadnji njegov roman Rokovnjači.

Na pobudo Občine Ivančna Gorica je Vlada Republike Slovenije leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča. S tem je spodbudila k nastajanju številnih kulturnih in znanstveno-raziskovalnih programov, dogodkov in projektov na lokalni in državni ravni.

Rojaku in njegovi izjemni literarni ter publicistični zapuščini se je pred novim letom poklonila tudi Občina Ivančna Gorica, z izdajo posebnega koledarja za leto 2021, ki so ga z občinskim glasilom Klasje prejela vsa gospodinjstva iz občine Ivančna Gorica. O dogodkih in spremljevalnih aktivnostih, ki se bodo zvrstile skozi leto, nas bo občina obveščala preko komunikacijskih kanalov Občine Ivančna Gorica.

Je pa TV Slovenija že pripravila oddajo Panoptikum, v kateri so veličino Jurčičevih literarnih del, ter njegovo pomembno delo na področju časnikarstva in političnega udejstvovanja sredi 19. stoletja predstavili gostje: literarni zgodovinarji dr. Janko Kos, dr. Tone Smolej, dr. Urška Perenič, dr. Marijan Dović in Barbara Rigler iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je bila pred leti vodja območne izpostave JSKD v Ivančni Gorici in pobudnica projekta prevodov Kozlovske sodbe v Višnji Gori.