Na Jurčičevi domačiji obnovljen vodnjak

V sklopu obnovitvenih in vzdrževalnih del na Jurčičevi domačiji je Zavod Prijetno Domače financiral obnovo vodnjaka, spominske plošče in lesenih žlebov na Jurčičevi rojstni hiši, impregnacija lesenih delov hiše in literarne zbirke in statično ureditev lesenega poda. V sklopu ureditve lesenega poda je sedaj zopet možna uporaba galerije, ki se nahaja na podu.

Domačija je z obnovo privlačnejša in prijaznejša za obiskovalce in domačine, še več novosti in vsebin na Jurčičevi domačiji je predvidenih v letu 2018.