Predstavitev Jurčičeve domačije skozi projekt Jurčičev IZZIV – Objekti muzeja na prostem

KRJAVLJEVA KOČA

Krjavljeva koča prikazuje bivalno enoto bajtarjev oz. kajžarjev (najrevnejšega sloja prebivalcev brez zemlje, zaradi česar so bili oproščeni zemljiškega davka). Bivališča so bila narejena iz lesenih brun, navadno postavljena na robu vasi. Koča na Jurčičevi domačiji je stara približno 200 let, sestavljena je iz tesanega hrasta iz tistega časa. Ostrešje in notranja stran sta novejša.

V stavbi je majhna kuhinja z ognjiščem, za njim je majhen prostor s posteljo in majhno krušno pečjo. V kočo vodijo stopnice. Ob njej je manjši pokrit prostor za kozo.

Krjavljeva koča naenkrat sprejme 7 ljudi.

HLEV

V delu nad hlevom, kjer je bil nekoč lesen skedenj, je razstavljeno gradivo, ki pripovedujejo o pisateljevem življenju in delu: knjige, slike in drugi tiskani materiali.

KAŠČA

Kašča predstavlja samostojno gospodarsko poslopje. Sicer obstajajo tako pritlične, nadstropne ali vrhkletne. V njej so hranili vso hrano (žita, kmetijske pridelke, jajca, suhe mesnine) in boljša oblačila, saj je bila po navadi zaradi nevarnosti požarov ločena od glavne stavbe. Kašča, ki se danes nahaja na Jurčičevi domačiji, je pred preselitvijo stala v vasi Gabrovčec. Danes se v njej nahaja literarna zbirka.

SUŠILNICA ZA LAN

Sušilnica je postavljena ob kozolcu. Nekoč je predstavljala je pomemben gospodarski objekt, zato je bila postavljena skoraj pri vsaki hiši. Izdelana je po starem vzorcu iz Muljave. 

ČEBELNJAK

Čebelnjak, ki se nahaja v sadovnjaku, je bil prinesen iz sosednjega Malega Črnela. Samostojen lesen objekt ima dvokapno slamnato streho in odprto pročelje na zelenici pred hišo, v katerem stojijo panji na policah. Vhod je s strani. Panji so poslikani s kopijami panjskih končnic.

LESENI KOZOLEC – TOPLAR in VODJAK

Toplar stoji ob robu vrta, je lesen, s strani odprt objekt za sušenje trave in žita, značilen za slovensko podeželje in arhitekturo. Kamniti vodnjak stoji med kozolcem in hišo

Skozi operacijo Jurčičev IZZIV smo najprej analizirali obstoječe stanje na domačiji, programe, ponudbo in delovanja ponudnikov lokalnega okolja. Sledil bo strateški načrt, saj le z jasnimi cilji in vizijo lahko gradimo na dolgoročnem preživetju in uspešnosti ponudnikov. Strateški del se bo nadgradil tudi z operativnim načrtom, ki bo konkretno opredelil posamezne ukrepe in aktivnosti. Zadnji in zelo pomemben del bo izvedba operativnega načrta. V celoten projekt bodo vključeni lokalni ponudniki turizma, številna turistična in druga društva, ter organizacije lokalnega okolja iz območja vseh štirih občin (Ivančna Gorica, Trebnje,  Žužemberk in Dolenjske Toplice). Skozi operacijo bomo oblikovali dva nova turistična produkta. Prvi produkt bo namenjen inovativnemu petzvezdičnemu doživetju na Muljavi, drugi produkt se bo osredotočal na animacijsko vodenje in sicer bo vseboval programe, za katere želimo, da se osredotočajo na otroke, upokojence in podjetja (teambuildingi).

Zavod Prijetno domače je s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja dobil potrjeno sofinanciranje zanimivega projekta, imenovanega Jurčičev IZZIV. Operacija Jurčičev IZZIV pomeni Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe celotnega območja. Povezovalna nit vsebin vseh sodelujočih ponudnikov bo prvi slovenski romanopisec – Josip Jurčič. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.