Prijavite se na tekmovanje v 18. špani

Turistično društvo Muljava prireja 1. odprto prvenstvo v 18. špani. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 1. decembra 2019 ob 14. uri, v dvorani gasilskega doma na Muljavi.

Prijave pošljite na naslov turizem.muljava@gmail.com ali preko sms sporočil na telefon 031 293 743 do vključno 29. 11. 2019 do 24. ure. Ko je doseženo število prijavljenih tekmovalcev 32, se nadaljnih prijav ne sprejema več.

PRAVILA IGRE 18. ŠPANA

V igri sodelujeta 2 igralca, eden ima OVCE (18 koruznih zrnov), drugi VOLKA (2 fižola).

ZAČETNA POSTAVITEV

CILJ igralca z ovcami je čim hitreje pripeljati 9 ovac s pašnika v štalco in jo popolnoma zapolniti. Pri tem volkova prežita nanje in pojesta toliko ovac, da štalce ni možno zapolniti.

PRAVILA IGRANJA:
Igrata dva igralca. Eden vodi ovce, drugi volkova. Igro vedno začne igralec, ki ima ovce. Njemu odgovori s potezo igralec, ki ima volka. Ko je igralec na vrsti, lahko premakne samo eno ovco oz. volka naenkrat. Tako imata izmenoma vsak po eno potezo.

Ovce se lahko premikajo samo naprej, levo, desno in diagonalno v smeri proti štalci. Ovce se ne morejo pomikati nazaj (se pravi, premakniti se v nasprotno smer od štalce).

Volk se lahko giblje neomejeno v vse smeri in pri tem ovco tudi požre, če je za njo prazen prostor. Volk lahko istočasno vzame dve ali več ovac, če pri vsakem skoku pristane na prazen prostor. To naredi igralec v eni potezi, ne
da bi vmes volka spustil iz rok. Volk je dolžan pojesti ovco, tudi v štalci.

V kolikor volk ne poje ovce, če je za njo prazen prostor, mora iti »scat« na stran (volka se odstrani z igralne plošče) za toliko časa, dokler drug volk spet ne poje vsaj ene ovce. V tem primeru se volk, ki je šel prej na stran, vrne na izhodiščni položaj. V kolikor je ta zaseden z ovco, se volk vrne na nezaseden prostor pred vhod v štalco.

Tekmovalec je dolžan opozoriti sotekmovalca na storjeno napako (premik ovce v nasprotno smer od štalce, volk ni pojedel ovce, ipd.). Če tekmovalec, ki je na potezi, tega ne stori, se igra nadaljuje.

ZMAGA:
Igralec z ovcami zmaga igro, ko pripelje ovce s pašnika in popolnoma zapolni štalco z 9 ovcami. V kolikor je nasprotnik pojedel toliko ovac, da jih ostane manj kot 9 in štalce ni možno napolniti, je igro zmagal igralec z volkovi.

Če ovce zaprejo oba volka v štalco ali na pašniku, tako da ne moreta skakati in nimata nobene možne poteze več, zmaga igralec z ovcami.

Če je en volk na strani, ker ni pojedel ovce in se v nadaljevanju igre zgodi, da drugi volk spet ne poje ovce, gresta oba »scat« na stran in zmaga igralec z ovcami.

V kolikor igralec z ovcami nima več možne poteze, zmaga igralec z volkovi.
Cilj igralca z ovcami je, da čim hitreje zapolni štalco, zato je igra omejena na max. 20 minut. V primeru, da čas poteče, zmaga igralec z volkovi.

Če igralec z volkovi namenoma zavlačuje s potezo, da pridobi na času, bo opozorjen. Ob drugem opozorilu bo igralec diskvalificiran in zmaga igralec z ovcami.

Odbor TD za organizacijo tekmovanja

PRAVILA TEKMOVANJA:

  1. Na tekmovanje se lahko prijavi vsak, ki je dopolnil starost 12 let (mladoletne osebe ob prijavi navedejo soglasje staršev), ter sprejema pravila tekmovanja in pravila igre. Omejitev prijav je do 32 tekmovalcev.
  2. Prijave pošljite na naslov turizem.muljava@gmail.com ali preko sms sporočil na telefon 031 293 743 do vključno 29. 11. 2019 do 24. ure. Ko je doseženo število prijavljenih tekmovalcev 32, se nadaljnih prijav ne sprejema več. V kolikor ob pričetku igre ni prijavljenega tekmovalca, v igri tekmuje drugi razpoložljivi tekmovalec.
  3. Tekmovalci pridite na kraj tekmovanja 1.12. 2019 do 13:45, da se pred tekmovanjem izvede plačilo prijavnine 3,00 EUR. Sodnik tekmovanja lahko zaradi preverjanja starosti od tekmovalcev zahteva osebni dokument. Mladoletne osebe prinesete s seboj podpisano in natisnjeno soglasje staršev. Sodnik tekmovanja izzreba tekmovalne pare in tekmovalne pozicije (prvo izžrebani v paru pomeni pozicijo »ovce«). Zaporedje žreba pomeni tudi zaporedje tekmovalnih mest (miz).
  4. Uradni začetek prireditve se prične ob 14 uri s pozdravom organizatorja.
  5. Pred pričetkom tekmovanja sodnik tekmovanja vse tekmovalce javno sezani s pravili igre »osemnajste špane« in načinom sojenja.
  6. Tekmovanje se prične na sodnikov znak. Pričetek vsakega kroga iger je sočasen. Čas trajanja ene igre je maksimalno 20 minut.
  7. Tekmovanje poteka na izpadanje ob končani eni igri. V naslednji krog napreduje tekmovalec, ki je igro dobil.
  8. Vsak udeleženec tekmovanja dobi spominsko plaketo. Tekmovalci, ki so osvojili prva tri mesta, prejmejo posebno priznanje in nagrado TD Muljava (sponozorji).
  9. Tekmovanje se zaključi z razglasitvijo uradnih rezultatov in podelitvijo plaket, priznanj in nagrad. Zaključek tekmovanja je predviden med 16:45 in 17:00 uro.
  10. Tekmovalci in ostali udeleženci tekmovanja soglašate z uporabo podatkov za namen obveščanja, organizacije tekmovanja in z objavo fotografij s tekmovanja.

Soglasje mladoletne za tekmovanje lahko natisnete tu >>