PGD MULJAVA

PGD Muljava je bilo ustanovljeno leta 1924. Gasilska dejavnost na Muljavi se v dolgoletnem delovanju prepleta tudi z družabnim življenjem na Muljavi, saj gasilci sodelujejo na vseh večjih prireditvah v kraju in dogodkih.

PGD Muljava je eno izmed 17 delujočih gasilskih društev v Gasilski zvezi Ivančna Gorica. Društvo organizacijsko sodi v sektor Stična, uvrščeno je v I. kategorijo društev, za katere je značilno, da imajo najmanj 12 operativnih članov in so sposobna samostojno zagotavljati varnost pred požarom in naravnimi nesrečami.

NOV GASILSKI DOM

V letu 2019 je bila končana gradnja gasilskega doma na Muljavi. Novi gasilski dom je sodoben, omogoča redno izobraževanje operativcev in tekmovalna dejavnost tekmovalnih desetin pionirjev, mladincev, članov A in članov B.

S svojo funkcionalnostjo dom prispeva k lažjemu delu gasilcev, s svojimi večnamenskimi prostori pa prispeva h krepitvi društvene dejavnosti na Muljavi.

PRELOMNICE V DELOVANJU PGD MULJAVA:

1924 – ustanovitev gasilskega društva

1924 – prva uprizoritev članov društvene gledališke skupine igre Deseti brat

1927 – nakup ročne vprežne brizgalne Smejhal

1929 – izgradnja gasilskega doma

1940 – nakup in prevzem  nove motorne brizgalne Ilo

1963 – nakup prvega rabljenega gasilskega vozila Opel Blitz

1972 – nakup in prevzem novega terenskega vozila Jeep z avtoprikolico

1972 – nakup in prevzem nove motorne brizgalne Ziegler

1977 – preureditev obstoječega gasilskega doma; izgradnja sejne sobe, stolpa in montaža električne sirene

1981 – nakup Tomosovih motornih brizgaln

1984 – nakup in prevzem novega kombiniranega gasilskega vozila IMV

1991 – preureditev gasilskega doma, vzidava večjih krilnih vrat, poslikava pročelja gasilskega    doma s sliko Sv. Florijana

1997 – nakup avtocisterne Steyr 590, GVC 16/20, rabljeno vozilo iz Avstrije

2003 – 2009 – nakup sodobne gasilske opreme po tipizaciji GZS

2010 – nakup novega vozila Volkswagen transporter 4 Motion, GVM – 1 (prevzem 2011)

2013 – nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer Fox 3

2013 – nakup zemljišča za izgradnjo gasilskega doma

2014 – urejanje dokumentacije za izgradnjo novega gasilskega doma

2014 – praznovanje 90 – letnice PGD Muljava

2015 – začetek gradnje novega gasilskega doma na Muljavi

2019 – Otvoritev novega gasilskega doma na Muljavi, pridobitev uporabnega  dovoljenja.

Gasilsko-drustvo-3
Gasilsko-drustvo-2
Gasilsko-drustvo-6