Turistično društvo Muljava

Turistično društvo Muljava deluje od leta 1983. Društvo aktivno sodeluje pri turistični ponudbi kraja in ponudbi Občinske turistične zveze, Občine Ivančna Gorica in Zavoda Prijetno domače. Turistično društvo pa ni dejavno le na turističnem področju, ampak sodeluje pri organizaciji najrazličnejših vrst prireditev, aktivno je tudi pri izobraževanju in organizaciji seminarjev, promociji in urejanju kraja, vzdrževanju kažipotov in tudi samih pešpoti, ki vodijo skozi naše kraje.

Društvo organizira vsakoletne čistilne akcije in sodeluje pri izvedbi tradicionalnih prireditev lokalnega pomena kot so; pohod po Jurčičevi poti, organizacija turnirja v 18. Špani, organizacija adventne delavnice za najmlajše, sodelovanje na prireditvah v organizaciji krajevnih društev, organizacija natečajev, izvedba pohodov in strokovnih ekskurzij,…

Za svoje delovanje je TD Muljava v preteklosti prejelo številna priznanja in pohvale Občine Ivančna Gorica in Občinske turistične zveze. Na nacionalnem nivoju je društvo prejelo laskavo nagrado Turistični nagelj, dvakrat pa so prejeli tudi nagrado, ki jo podeljuje Turistična zveza Slovenije in se uvrstili med prve tri najbolj urejene manjše turistične kraje v Sloveniji.

Člani TD Muljava s svojim delovanjem neposredno krepijo zavest med krajani Muljave o pripadnosti kraju in gostoljubnosti domačinov.