Čistilna akcija na Muljavi

TD Muljava se zahvaljuje vsem sodelujočim v čistilni akciji  ⛏🔨🗑🚯, v sklopu katere smo uredili okolico Jurčičeve domačije, obrezali drevje, pobrali smeti ob krajevnih ter občinskih cestah in državni cesti Muljava – Krka. Z velikim razočaranjem ugotavljamo, da je vsako leto odvrženih več smeti, letos smo med smetmi našli celo hrano v originalni embalaži.
Osveščenost posameznikov, glede ravnanja z odpadki, je na izjemno nizki ravni, prav tako ni vzpodbudno ravnanje pristojnih služb.

Še enkrat hvala vsem prostovoljcem, ki ste se udeležili akcije!